Veselá želvička

Přijímáme děti od 1,5 roku věku.

Představujeme Vám naši soukromou školičku Veselá želvička.  

Využít můžete různé varianty docházení.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

                       


Cyklistické výletyU nás ve školce naleznete velmi rozmanitý program aktivit:

  • Rozvoj a podpora logického myšlení, prostorové orientace a představivosti s ohledem na věk dětí.
  • Rozvoj fantazie - výtvarná výchova, dramatická výchova.
  • Dodržování tradic - Vánoce, Velikonoce, masopust, maškarní, čarodějnice…
  • Cvičení a pohybová motorika - prostorová orientace, vpravo vlevo, vpřed a vzad. Držení těla, házení, ručkování, plazení, chytání a házení, apod.

Školka Veselá želvička je založena na aktivním vzdělávání dětí předškolního věku. Pro každé dítě má želvička připraveno podnětné a přátelské prostředí.

Želvička podporuje rozvoj dětské osobnosti a vzájemnou spolupráci ve skupině. Vede děti k toleranci, empatii a slušnému chování. Želvička má individuální přístup ke každému dítěti. Pro každé dítě je připraveno zázemí podporující soběstačnost a všestranný rozvoj.

Želvička inspiruje děti k tvůrčí činnosti, seberealizaci a poznávání nových věcí. Všechny aktivity jsou plně přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte. Želvička dbá především o bezpečí dětí a jejich pocit spokojenosti. Cílem je navodit rodinnou atmosféru tak, aby želvička byla prostředím plným radosti.

Školka Veselá želvička