Veselá želvička

Přijímáme děti od 1,5 roku věku.

Představujeme Vám naši soukromou školičku Veselá želvička. Kromě klasické školičky u nás naleznete také různé kroužky a další aktivity. Nabízíme různé varianty docházení. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

                       


Cyklistické výletyU nás ve školce naleznete velmi rozmanitý program aktivit:

  • Rozvoj a podpora logického myšlení, prostorové orientace a představivosti
    s ohledem na věk dětí.
  • Rozvoj fantazie - výtvarná výchova, dramatická výchova.
  • Dodržování tradic - Vánoce, Velikonoce, masopust, maškarní, čarodějnice…
  • Cvičení a pohybová motorika - prostorová orientace, vpravo vlevo, vpřed a vzad. Držení těla, házení, ručkování, plazení, chytání a házení, apod.
  • Cyklistické výlety - s dětmi pořádáme cyklistické výlety po okolí školky. Učime se dopravnim situacim a jak se chovat v dopravním provozu.Poznáváme a učíme se znát dopravní značky.

Školka Veselá želvička je založena na aktivním vzdělávání dětí předškolního věku. Pro každé dítě má želvička připraveno podnětné a přátelské prostředí.

Želvička podporuje rozvoj dětské osobnosti a vzájemnou spolupráci ve skupině. Vede děti k toleranci, empatii a slušnému chování. Želvička má malé skupiny dětí a individuální přístup ke každému z nich. Pro každé dítě je připraveno přátelské zázemí podporující soběstačnost a všestranný rozvoj.

Želvička inspiruje děti k tvůrčí činnosti, seberealizaci a poznávání nových věcí. Všechny aktivity jsou plně přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte. Želvička dbá především o bezpečí dětí a jejich pocit spokojenosti. Cílem je navodit rodinnou atmosféru tak, aby želvička byla prostředím plným radosti.

Školka Veselá želvička